Obres a la Plaça Europa i Amadeu Torner
Urbanisme

Les obres de la Plaça Europa van afectar profundament el barri de Santa Eulàlia, especialment el Carrer d'Amadeu Torner, com podem veure en aquesta foto de 2006.

Citació: CELH AF 0169 / a. d. Juan Manuel Fernández Gallardo