Identitat local
Memòria democràtica

Grup de milicians. Segons el testimoni d'Emili Nebot, es tractava d'una unitat de xoc formada per milicians de la CNT en la que hi era el seu pare i un altre home de l'Hospitalet, al Front d'Aragó. A la bandera sembla que es pot llegir "Grup Spartacus".

Citació: CELH AF 0651 Milicians / a. desconeguda d. Emili Nebot