Identitat local
Memòria democràtica

Milicians de l'Hospitalet de la CNT al Front d'Arago. vers 1937.

Citació: CELH AF 0650 MIlicians / a. desconeguda d. Emili Nebot