Mercat de Santa Eulàlia
Urbanisme

L'any de la fotografia, 1987, encara faltaven 14 anys per a que la zona del Mercat de Santa Eulàlia es fes peatonal.

Citació: CELH AF 0147 StaEulàlia / a. desconeguda d. Manel Carrera