Identitat local

El Mercat de Can Vidalet llueix a la faána la data de la inauguració, 1948. Aquesta imatge és de 2012.

Citació: CELH AF 0090 CanVidalet / a. d. Manuel Domínguez López