Desfilada de Majorettes a la Plaça del Mercat de Collblanc
Identitat local

Desfilada de majorettes a Collblanc, l'any 1978. Durant uns anys, les bandes de majorettes, cornetes i timbals van ser molt populars i eren gairebé obligades en les celebracions l carrer.

Una fotografia feta pel Joan Massats pel setmanari L'Estaca l'any 1978.

Citació: CELH AF 0168 Collblanc / a. d. Joan Massats