Patrimoni cultural
Identitat local
Urbanisme

Fotografia publicada al volum II de la Geografia General de Catalunya, dirigida per Francesc Carreras i Candi, aparegut vers el 1910.

Citació: CELH AF 0670 Provençana / a. Juli Vintró i Casallachs, Geografia General de Catalunya, vol. II, pàg. 373