Identitat local
Urbanisme

Imatge de l'antic camp del Centre d'Esports de l'Hopsitalet, de l'any 1978. Una de les fotografies que va fer Joan Massats pel setmanari L'Estaca.

Citació: CELH AF 0628 Futbol / a. d. Joan Massats