Patrimoni cultural
Identitat local

L'antiga masia del segle XVI que era el centre de l'antiga Caserna de la Remunta va tenir diversos noms. Al segle XIX fou coneguda com Ca n'Angulo, pel seu propietari, Isidor d'Angulo. En aquesta foto de 2011 ja havia deixat de tenir funcions militars o docents.

Citació: CELH AF 0642 Remunta / a. d. Manuel Domínguez López