La Pubilla Casas
Patrimoni cultural
Identitat local

Aquesta fotografia il·lustra l'article "La casa pairal "Ca la Pubilla Cases". Un bell emplar d'arquitectura catalana", publicat al núm. 2 (març del 1932) de la revista Arquitectura i urbanisme. L'autor del text i de les fotos fou en Ramon Puig i Gairalt, arquitecte municipal de l'Hospitalet i director de la revista. El peu de la foto deia "Vista des de la carretera". Al text, ens informa: " L’edifici fou acabat l’any 1772 segons consta a l'entrada de la Capella; i amb pocs anys de diferència veiem una altra inscripció a les premses deIs cups. Al principi del segle XVIlI la casa sofrí fortarnent els efectes de la invasió deIs francesos (...)". Val a dir que en Puig es confon i la invasió francesa que a la que fa referència és la de 1808-1814.

Citació: CELH AF 0175 Pubilla / a. Ramon Puig i Gairalt Arquitectura i urbanisme, núm 2, març 1932