La Pubilla Casas el 1932
Patrimoni cultural
Identitat local

Aquesta fotografia il·lustra l'article "La casa pairal "Ca la Pubilla Cases". Un bell emplar d'arquitectura catalana", publicat al núm. 2 (març del 1932) de la revista Arquitectura i urbanisme. L'autor del text i de les fotos fou en Ramon Puig i Gairalt, arquitecte municipal de l'Hospitalet i director de la revista. Al text es diu: " A l a part oposada  a la capella, es trobava la quadra de les caballeries, i un pis per als mossos. Avui, sota la direcció de la senyora de l’actual propietari Sr. Garcia CunilI, s’ha arranjat amb tan encert, que resulta una caseta d’agradosa preséncia." Al peur de la foto diu: "Des de l'hort".

Citació: CELH AF 0177 Pubilla / a. Ramon Puig i Gairalt Arquitectura i urbanisme, núm 2, març 1932