Pubilla Casas 1932
Patrimoni cultural
Identitat local

Aquesta fotografia il·lustra l'article "La casa pairal "Ca la Pubilla Cases". Un bell emplar d'arquitectura catalana", publicat al núm. 2 (març del 1932) de la revista Arquitectura i urbanisme. L'autor del text i de les fotos fou en Ramon Puig i Gairalt, arquitecte municipal de l'Hospitalet i director de la revista. El peu de la foto deia "Façanes del davant i lateral".

Al text, ens informa: " Les crugies laterals eren  destinades a la masoveria i dependéncies del servei, cellers, forns de pa, cups  i local de premses. Les escales comunicaven amb els grandiosos soterranis, l'obra méstre constructiva de l'edifici. En aquests estaven instal·lats els grans cellers: botes de dimensions poc corrents podien guardar molts centenars de cárrregues de vi. Els pilars que aguanten les voltes dels sostré són de pedra tallada de dos metres en quadro i sis d’alçária sobre el nivelI de terra. El sostre és de voltes, de la forma dita en recó de claustre amb arcs rebaixats d’airosa silueta.

Citació: CELH AF 0176 Pubilla / a. Ramon Puig i Gairalt Arquitectura i urbanisme, núm 2, març 1932