Urbanisme
Identitat local

Fotografia de la Plaça Espanyola publicada a la Memoria del ejercicio de 1928 de l'Ajuntament de l'Hospitalet, amb motiu de la col·locació de les llambordes.

Citació: CELH AF 0538 Espanyola / a. desconeguda, Memoria del ejercicio de 1928