Urbanisme
Identitat local

Fotografia de la Plaça Espanyola publicada a la Memoria del Ayuntamiento de Hospitalet del 1928 amb motiu de la col·locació de les llambordes.

Citació: CELH AF 0538 Espanyola / a. desconeguda, Memoria del Ayuntamineto de Hospitalet 1928