Identitat local
Patrimoni cultural

La Plaça del Repartidor, l'any 1978.

Citació: CELH AF 0675 Repartidor / a. d. Joan Massats