Urbanisme

Fotografia publicada dins la Guía Oficial de la Ciudad de Hospitalet de l'any 1958.

Citació: CELH AF 0536 Ajuntament / a. desconeguda, Guía Oficial de la Ciudad de Hospitalet, 1958