La Marina de l'Hospitalet
Identitat local
Urbanisme
Patrimoni cultural

L'any 1987 la Marina de l'Hospitalet era encara majoritàriament agrícola. Tot i això, podem veure diversos nuclis edificats, destacant Can Pi.

Citació: CELH AF 0160 Marina / a. desconeguda d. Manel Carrera