Urbanisme

L'Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet des del pont que comunicava Santa Eulàlia amb Granvia Sud, l'any 1999.

Citació: CELH AF 0539 Granvia / a. d. Juan Manuel Fernández Gallardo