Urbanisme
Patrimoni cultural
Identitat local

L'any 2012 era a punt de ser enderrocada una illa de l'antic nucli de La Granota, un dels barris d'autoconstrucció de la primera meitat del segle XX.

Citació: CELH AF 0660 Granota / a, d, Manuel Domínguez López