Urbanisme
Patrimoni cultural
Identitat local

Fotografia del 2012 d'una de les casetes del nucli conegut com La Granota. Tot i que ara es de La Florida, va aprèixer durant la dècada de 1920 com un apèndix de Collblanc. Aquesta illa va ser enderrocada poc després de fer-se la fotografia.

Citació: CELH AF 0533 Granota / a. d. Manuel Domínguez López