La Granota
Urbanisme
Identitat local

La urbanització de la Granota es va començar a construir en la dècada de 1920. Aquestes casetes, l'any 2012, ja estaven condemnades a desaparèixer.

Citació: CELH AF 0197 / a. d. Manuel Domínguez López