Mercat de La Florida
Patrimoni cultural
Identitat local

En aquesta fotografia de 1999 podem veure l'antic Mercat de La Florida, dissenyat per l'arquitecte municpal del moment, Manuel Puig i Janer, el 1956.

Citació: CELH AF 0185 Florida / a. desconeguda d. ICV