Urbanisme

La Ciutat de la Justícia en construcció, l'any 2007.

Citació: CELH AF 0663 Justícia / a. d. Natalia Piernas Gallego