Urbanisme
Identitat local

La Ciutat de la Justícia en construcció, l'any 2006.

Citació: CELH AF 0612 Justícia / a. d. Natalia Piernas Gallego