Identitat local
Urbanisme

L'any 2006 la Ciutat de la Justícia era en construcció, al lloc on abans era la Caserna de Lepant.

Citació: CELH AF 0569 Justícia / a. d. Natalia Piernas Gallego