Jornades Associacionisme Centre d'Estudis de l'Hospitalet
Associacionisme
Societat i coneixement

Onganitzades pel Centre d'Esudis de l'Hospitalet, es van celebrar el maig de l'any 1992 les Jornades "Associacionisme. Espai, realitats, perspectives". Es van fer al Casino del Centre. A la taula, distingim a la presidenta del Centre d'Estudis, Carme Arranz i a Joan Camós.

Citació: CELH AF 0075 CELH / a. desconeguda d. CELH