Intervenció al barri de Bellvitge
Urbanisme
Identitat local

Intervenció artística del Grup Comunicació Actual, el desembre de 1972. Es pot apreciar la deficient urbanització de Bellvitge en aquell moment.