Intervenció al barri de Bellvitge
Urbanisme
Identitat local

Intervenció artística del Grup Comunicació Actual, el desembre de 1972. Es pot apreciar la deficient urbanització de Bellvitge en aquell moment.

Citació: CELH AF 0634 Bellvitge / a. d. Jaume Maymó