Societat i coneixement
Identitat local

Fotografia de l'any 1971. El grup de teatre del Casino de Santa Eulàlia representa "Fins al darrer mot" d'Alexandre Ballester. En escena, d'esquerra a dreta: Joan Casas, Joan Lluís Bozzo i Agustí Ros.

Citació: CELH_AF_0587_Teatre / a. desconeguda d. Joan Casas i Fuster