Patrimoni cultural

El grup escultòric "Geometria d'ombres" de Ricard Vaccaro fou instal·lat l'any 1992, a l'escalf de les operacions urbanístiques relacionades amb els Jocs Olímpics. La fotografia és de l'any 2012.

Citació: CELH AF 0664 Geometria / a. d. Manuel Domínguez López