Patrimoni cultural

A la publicació La Ilustració catalana del 31 de març de 1889 van aparèixer un dibuixos sota el títol "Las finestras del voltant de Barcelona" amb la que reproduïm de l'Hospitalet i una altra de Sant Just Desvern.

Citació: CELH AF 0665 Finestra / a. M. Gracia, La Ilustració catalana. 31-3-1889, n.º 209, pàg.4.