Jornal de peons l'any 1924
Identitat local
Urbanisme

Factura emesa pel paleta José Soler a Isidro Carbonell per unes obres en una de les primeres cases construïdes a La Fonteta, l'any 1924. Podem veure que el jornal de peó de la construcció era de 10 pessetes.

Citació: CELH DOC 0200 Fonteta / a. José Soler d. Teresa Casals