Estudiants La Salle a Fundició Escosa
Patrimoni cultural

Visita dels alumnes dels Germans La Salle als anys 50 (s. XX). Al centre de la fotografia el Sr. Dionís Escorsa Civis al costat del Hermano. Al fons un forn elèctric de 500 kg. de capacitat per fondre peces d'acer. No sabem la data exacta de la fotografia.

La Fundició comptava amb tres forns elèctrics de 4.000 Kg, 2.000 Kg. i 500Kg. per fondre peces d'acer i un cubliot per fondre peces de ferro colat (fundició gris).

Citació: CELH AF 2012 Escorsa/ a. desconeguda/ d. Pere Escorsa