Patrimoni cultural
Identitat local
Urbanisme

Fotografia de l'Església de Santa Eulàlia de Provençana publicada en la Memoria del ejercicio de 1928 de l'Ajuntament de l'Hospitalet.

Citació: CELH AF 0622 Provençana / Memoria del ejercicio de 1928