Parc de Can Buxeres
Patrimoni cultural

En primer terme, podem veure Noia amb colom de Rafael Solanic. La primera versió es va fer el 1976 i era en marbre. Després d'unes agressions vandàliques es va col·locar aquesta versió en bronze en la dècada de 1990.

Al fons, podem veure La família, d'Hèctor Cesena, de l'any 1974. Tots dos autors són escultors nascuts a l'Hospitalet.

Citació: CELH AF 0142 Buxeres / a. d. Manuel Domínguez