Identitat local

Escoles inaugurades l'any 1926 al Carrer de Llançà de Collblanc. Fotografia publicada en la Memoria del Ayuntamiento de Hospitalet 1926.

Citació: CELH AF 0529 Collblanc / a. desconeguda, Memoria del Ayuntamiento de Hospitalet 1926.