Urbanisme

Aquesta fotografia de l'Escola Frederic Mistral en construcció pertany a un expedient de l'any 1973 relatiu a l'estat de les obres de les escoles del Pla d'Emergència.

Citació: CELH AF 0556 Escola / a. desconeguda