Urbanisme

Aquesta fotografia de l'Escola Bernat Metge en construcció pertany a un expedient, de l'any 1973, de seguiment de les obres de les escoles del Pla d'Emergència.

Citació: CELH AF 0562 Bellvitge / a. d. desconeguda