Torrent de Can Nyac Sanfeliu
Urbanisme
Patrimoni cultural

El barranc provocat pel Torrent de Can Nyac és un dels límits entre l'Hospitalet i Esplugues. En la dècada de 1870 la Companyia d'Aigües del Llobregat va haver de construir un aqüeducte per a salvar-ho. En el segle XX s'hi va instal·lar una bòbila, que tenia en les terres argiloses del barranc la materia primera. Actualment, l'aqüeducte i la xemeneia quadrada de la bòbila, l'unica resta que en queda, tenen la protecció de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL)

Més tard fou el lloc escollit per situar unes cotxeres pel metro. Als camps de l'esquerra s'hi feien competicions de motocròs. En primer terme es pot veure fins on arribava l'any 1987 el Carrer Estronci del barri de Sanfeliu.