L'ermita i el primer bloc de Bellvitge
Urbanisme
Patrimoni cultural
Identitat local

L'ermita de Bellvitge i el primer bloc del nou barri en construcció, el gener de 1965.

Citació: CELH AF 0112 Bellvitge / a. d. Josep Campamà