Urbanisme
Patrimoni cultural
Identitat local

El Mercat de Santa Eulàlia, l'any 1989, poc abans de començar les obres de reforma.

Citació: CELH AF 0617 Mercat / a. d. Juan Manuel Fernández Gallardo