Casa Pons
Patrimoni cultural

Fotografia publicada al número 4 de la revista Arquitectura i Urbanisme, d'octubre de 1933. El reportatge es titulava "Un progrés arquitectònic a Catalunya. Un modest gratacels. Casa de l'Arquitecte R. Puig-Gairalt a l'Hospitalet". El text deia:

"Una construcció de catorze estatges d’alçária és cosa que fins ara no havíem pogut veure a la nostra terra, posat que les ordenances municipals de Barcelona són encara, amb lleugeres variants, obra de l’any 80, época en la qual els ideals artístics, els problemes constructius i les tendéncies arquitectóniques eren tan diferents arreu del món. Fa anys que ve parlant-se de la substitució de l’anacrónic reglament, peró encara no s’ha arribat a encarrilar la nova reglamentació. Esperem que en el proper Congrés d’Arquitectes restará resolt aquest important problema. A Barcelona, doncs, no es poden edificar cases de més de trenta metres d’alçária, ni en les grans places ni en carrers de 50 i 60 metres d’amplária. (...)

Hom hi ha resolt tots els problemes higiénics i de comoditat com són ara ascensors, calefacció, sanitaris, teléfon, cuines a gas,etc., de manera que pot ben dir-se que per a ésser els estatges económics n’hi ha de catorze i de quinze duros de lloguer mensual; és una veritable casa barata moderna. No obstant la simplicita t d’ornaments en les façanes, donat el moviment de llurs cossos sortints i balcons resulta un conjunt molt original i atrevit."

Citació: CELH AF 0500 Gratacel / a. desconeguda, Arquitectura i Urbanisme, núm 4, octubre de 1933