Urbanisme
Identitat local

Un dels ponts peatonals entre Bellvitge i el Gornal, vers el 1990. D'ell penja un cartell reivindicatiu. Al fons, l'Escola Pla del Llobregat.

Citació: CELH AF 019 Gornal / a. d. Pedro Bergillos Bergillos