Ek Gornal des de la Granvia
Urbanisme

Vista aèria del Gornal des de la Granvia.

Citació: CELH AF 0125 Gornal / a. desconeguda d. Manel Carrera