El Far del Llobregat
Patrimoni cultural
Identitat local

Aquesta fotografia del Far del Llobregat, construït el 1852, fou publicada a la Revista de Obras Públicas, a un número extraordinari del 1897. El peu diu: "Faro de la punta del Llobregat (Barcelona)".

Citació: CELH AF 0080 Farola / a. desconeguda, d. Vicenç Duran, Revista de Obras Públicas, agost de 1897