Abaixador del Carrilet a Santa Eulàlia
Identitat local
Urbanisme

El Carrilet s'apropa a l'Abaixador de Santa Eulàlia. En primer terme, el Carrer General Prim. Una imatge de la dècada de 1960.

Citació: CELH AF 0159 StaEulàlia / a. Pere Rabinad Pena d. Manel Rabinad