Identitat local
Urbanisme

L'arranjament del Carrer Perutxo, actual Roselles, l'any 1928 va merèixer la publicació d'una fotografia a la Memoria del Ayuntamiento de Hospitalet de l'any 1928.

Citació: CELH AF 0547 Perutxo / a. desconeguda, Memoria del Ayuntamiento de Hospitalet, 1928.