La Florida 2012
Urbanisme

Vista del Carrer Enginyer Moncunill amb l'Església de la Mare de Déu de la Llum al fons. A l'esquerra de la imatge, el solar que ocupava l'antic mercat utilitzat com aparcament, abans de la construcció del mercat nou.