Urbanisme

El Carrer de les Aigües del Llobregat, l'any 2000.

Citació: CELH AF 0605 Florida / a. d. Rosa Guinart