Urbanisme
Identitat local

Al lloc on hi era el Cinema Constelación, l'any 1994 n'hi havia una caixa d'estalvis i actualment, un bloc de pisos.

Citació: CELH AF 0552 Aprestadora / a. d. Juan Manuel Fernández Gallardo