Urbanisme

El Carrer de la Primavera vers 1975 encara tenia les línies elèctriques d'alta tensió.

Citació: CELH AF 0606 Florida / a. d. desconeguda