El barri de la Bomba
Urbanisme

El barri de la Bomba estava situat a la banda mar de la Granvia on actualment hi ha el centre comercial Granvia 2. Era un barri de barraques. L'origen es remunta a l'arribada d'immigrants per la necessitat de mà d'obra per la realització de les obres relacionades amb l'Exposició Universal de Barcelona de 1929. 

L'any 1966 es va crear la Cooperativa de Viviendas Obreras de la barriada de La Bomba, els seus fundadors van ser Pura Fernández y Felipe Cruz. Van arribar procedents de Jaén l'any 1948 i van aconseguir. La cooperativa aconsegueix ajudes econòmiques per part de l'Ajuntament per poder edificar a Bellvitge pisos en condicions per als cooperativistes. 

No sabem la data exacte de la fotografia però podria ser dels anys 60 (S: XX).

Citació: CELH AF 0209 Bomba/ d. Ramon Minoves i Romagosa